Deze nascholing gaat uit van de vraag: welke basis heeft een hulpverlener nodig om niet alleen systeemgerichte interventies te kunnen doen (vaardigheden), maar om vooral een systeemgerichte visie en kijk op problemen te ontwikkelen. Systeemgerichte vaardigheden/interventies kunnen toepassen is in onze optiek namelijk wat anders dan systeemgericht denken. Dat laatste is de basis voor de interventies. Aangezien veel hulpverleners een redelijk individueel gerichte opleiding hebben gevolgd, zal er in de nascholing vooral gewerkt worden aan het ontwikkelen van een systeemgerichte manier van denken en kijken.