Jaaropleiding Gestalt Lichaamswerk

 

Trainers:        Ien van Duijnhoven

                        Suzanne Haest

                       Michiel van den Heuvel

                       Tons van der Velden

 

Over het programma.

Lichaamswerk, zoals wij dat in deze opleiding aanbieden is bedoeld voor mensen die werken in een therapeutische of coachende context. Eerdere Gestalt trainingen op dit gebied hadden de titel " Lichaam als Leidraad" (Wollants & Malfait) en "Luisteren naar Lichaamstaal" (Haest & van den Heuvel). 

Centraal staat het gegeven dat mensen lichamelijk allerlei signalen afgeven waar ze bewust geen weet van en geen woorden voor hebben. Meestal komen we hiermee in processen terecht waarin ten gevolge van beangstigende en traumatiserende ervaringen de lichamelijke beleving is afgesplitst. Mensen zijn daardoor vervreemd van een belangrijk onderdeel van zichzelf. Hun lichaam is een ding geworden dat hen meer last dan lust bezorgt. In de weg terug naar een heelheid die eerder verloren ging zal het opnieuw aanspreken van die lichamelijkheid eveneens een rol spelen. Dit maakt dat het opbouwen van een vertrouwensvolle werkrelatie een grondvoorwaarde voor alle vormen van Lichaamswerk. 

Om Gestalt Lichaamswerk echt te doorgronden is het nodig op de hoogte te zijn van het Gestalt concept van het Zelf. Hierin brengen wij een onderscheid aan voor een aantal functies van het Zelf. Dit onderscheid maakt het mogelijk meer concreet te maken wat er in vroegkinderlijke ontwikkeling of op latere leeftijd is "mis" gegaan. En, misschien nog wel belangrijker, zo krijgen we helder welke ontwikkelingen gemaakt moeten worden om alsnog een bevredigend genoeg leven te kunnen leiden. Om zelf je emoties en contacten in goed genoege banen te kunnen leiden. 

Lichaamswerk heeft een richting nodig. Wat hopen we te bereiken? Wat is de bedoeling? De diepgang van ervaringen wordt bepaald door de mate waarin ze begrepen worden en betekenis krijgen. Het effect van Lichaamswerk wordt bepaald door de mate waarin het afgestemd is op de situatie en de mensen in kwestie.


Over de Trainers

 

Suzanne Haest

Ik begon als verpleegkundige en heb een graduaat in de menswetenschappen. In 2005 heb ik de vierjarige opleiding tot Gestalttherapeut bij het IVC (Instituut voor communicatie) afgerond en heb nu mijn eigen Gestaltpraktijk. Ik heb een ruime werkervaring als verpleegkundige in een hospice, neurologie en psychiatrie. Ik volgde mindfulness training bij Edel Maex en 'Lichaam als leidraad' bij Georges Wollants en Riane Malfait. Ik ben Gestaltsupervisor en geef trainingen in de Gestaltopleiding in Amsterdam. Of ik het wil of niet, ik heb altijd oog voor wat mensen lichamelijk in het hier en nu van het contact tonen en wat dat over hen en hun situatie zegt.

 

Ik ben een onafhankelijke teamspeler en ik houd van bouwen. Het onafhankelijke heb ik geborgd door eigen ondernemer te zijn.  Daarnaast werk ik graag samen. Ik geloof in de kracht van een team, een groep, een organisatie.  Er is niets zo vervullend als met elkaar tot grote hoogte stijgen (ook in het kleine), er met elkaar toe doen in deze wereld. Als trainer, coach, facilitator werk ik in het veld van leiderschap.

Vanuit mijn Gestalt-achtergrond ben ik gericht op persoonlijk leiderschap. Ken ik mezelf, hoe maak ik contact met anderen, welk appel doe ik op mijn omgeving. De ervaring staat hierin centraal. Belangrijke graadmeter is de ‘levendigheid’; wat geeft me energie, waar loopt mijn energie weg. En welke rol speelt het lichamelijke; kan ik verstaan wat mijn lichaam te zeggen heeft en kan ik non-verbale signalen van andere lezen. Kortom, kan ik belichamen waar ik voor sta.

 

Tons van der Velden 

Ik ben Tons van der Velden, trotse vader van 2 opgroeiende kinderen (13 en 18 jaar). Als hobby ga ik graag wandelen of fietsen, en dan vooral in de bergen. De bergen fascineren mij.

 Ik ben werkzaam als Hapto- en Gestalt psychotherapeut in mijn eigen bedrijf/praktijk. Ik geef daar zowel individuele therapieën als relatietherapie. Daarnaast ben ik werkzaam in het bedrijfsleven als coach/trainer en adviseur.  Ook mag ik supervisie geven als geregistreerd supervisor aan de CAM in Utrecht.

Wat heb ik met lichaamswerk ? Ik ben een en al lichaamswerk. Ik kom uit de topsport (wild water -sport slalom) en tot de dag van vandaag kan ik mijn lichamelijkheid niet scheiden in lichaam en geest. Het intrigeert me hoe zuiver en mooi het lichaam in contact met mezelf en de ander kan zijn. Wat heb ik als therapeut  maar vooral als persoon nodig om daadwerkelijk met mijn lichamelijkheid in contact te zijn met mijn cliënt? Daar speelt voor mij het PTP-principe (Prudentie-Transparantie en Presentie) een belangrijke rol. Ik ben graag bezig met hoe gevoel en verstand elkaar geweldig kunnen ondersteunen en helend voor elkaar kunnen zijn, maar  ook hoe ze elkaar in de weg kunnen zitten en soms niet samen kunnen “spelen”.

 

Michiel van den Heuvel

Ik ben filosoof van opleiding. Naast functies in het onderwijs was ik ruim 30 jaar actief als aannemer. Een vorm van lichamelijk werk die mij in balans heeft gehouden.

Mijn insteek in lichaamswerk is vooral om ook de passende woorden te vinden voor wat zich lichamelijk aandient. Op die manier kunnen modellen en theoretische kaders ontstaan die het lichamelijke verder in de wereld kunnen zetten. Zo kunnen er deuren open gaan voor het vormen van nieuwe betekenisvolle gehelen (Gestalten).

Ik ben een geaard mens, - down to earth - en probeer de lichaamstaal te verstaan zoals die er dagdagelijks van moment tot moment is. Mijn eigen geraakt worden helpt me daar enorm bij.

 

Literatuur:

- Francesetti. G. (2017) Gestalttherapie in de klinische praktijk Van psychopathologie naar de esthetiek van contact 
H 27. Nemirinskiy. O.  Gestaltbenadering van psychosomatische aandoeningen.  

- Haest.S. & van den Heuvel. M. (2013) Wat zou je doen als je een Aap was?

Haest.S. & van den Heuvel. M. (2015) Voedend contact.

- Kepner. J. (2003) Healing Tasks, psycotherapy with adult survivors of childhood abuse